Adriana Mica, PhD

Failure Lab, UW.

Photo Berezowski 5

ENGLISH

Black and white picture. View between the legs of a fighter. A male chessboxer kneeled in front of a chessboard. The chessboxer is all geared up: boxing glove on his right hand, helmet. He looks straight, pre-fight mood. Behind him, the ring with two male lightweight boxers sparring. Sculptured muscles, gym atmosphere. The chess pieces and scattered boxing gear indicate the game is on.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Widok między nogami zawodnika. Przed szachownicą klęczy szachobokser. Szachobokser jest w pełni przygotowany: rękawica bokserska na prawej pięści, kask. Patrzy wprost, nastrój przed walką. Za nim ring, na którym sparuje dwóch bokserów wagi lekkopółśredniej. Wyrzeźbione mięśnie, atmosfera sali treningowej. Porozrzucane figury szachowe i sprzęt bokserski wskazują, że gra się rozpoczęła.