Photo Wiśniewski 21

ENGLISH

Black and white picture. Chessboxing in a rundown, gym atmosphere. Before the boxing ring, chess tables and chairs, with chessboxers highly focused on their game. In the ring, four light-middleweight boxers sparring – two females and two males. Beyond the ring, a dozen of gym-mates waiting for their training to begin. Partly visible Academia Gorila big logo. Every gym is a variety of boxing spaces.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Szachy w atmosferze wysłużonej sali treningowej. Przed ringiem bokserskim stoły szachowe i krzesła z szachistami bardzo skupionymi na swojej grze. Na ringu sparuje czworo bokserów wagi lekkopółśredniej – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Za ringiem kilkunastu kolegów czeka na rozpoczęcie treningu. Częściowo widoczne duże logo Academia Gorila. Każda sala treningowa to różnorodność bokserskich przestrzeni.