Adriana Mica, PhD

Failure Lab, UW.

Discussing Albert O. Hirschman – Polish Sociological Association 2014

„Albert O. Hirschman i jego «światowa socjologia»: Redefiniowanie granic między socjologią, ekonomią i analizą polityk publicznych” , 26 March 2014, Warsaw.