Presentation at „Przestrzeń – Władza – Religia” seminar – Rzeszów 12 June 2014

Mica, Adriana. 2014. “Nieformalność i paradoks zgodności z prawem. Przypadek ocieplania bloków mieszkalnych w Rumunii” [Informality and the Paradox of Conformity. The Case of Energy Retrofit of Housing Blocks in Romania], seminar Przestrzeń – Władza – Religia, Institute of Archeology, University of Rzeszów. 12 June, Rzeszów.