Photo Wiśniewski 12

ENGLISH

Black and white close up picture. The hands of a male boxer, with the right hand wrapping the left one by bringing the white wrap across the back of his hand toward his knuckles. Boxers wrap their hands for sparring and competitions. Wrapping not only heightens security, but it also functions as pre-fight ritual and increased focus.

POLSKI

Czarno-białe zbliżenie. Dłonie boksera, prawa bandażuje lewą, przeciągając biały bandaż po wierzchu w kierunku knykci. Bokserzy bandażują dłonie na sparingi i zawody. Bandażowanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale spełnia również funkcję rytuału przed walką i zwiększa koncentrację.