Photo Wiśniewski 14

ENGLISH

Black and white close up picture. The right fist of a male chessboxer on a table, close to a partly visible chessboard. Four white chess pieces in the right corner of the chessboard, the first two ranks. The white king, the rook, and two pawns. The hand of the chessboxer keeps two captured black pieces. Only one can be distinguished, the black knight. Chessboxers, just as chess players, love holding their captured pieces in hand.

POLSKI

Czarno-białe zbliżenie. Prawa pięść szachoboksera na stole, blisko częściowo widocznej szachownicy. Cztery białe figury w prawym rogu szachownicy, w dwóch pierwszych rzędach. Biały król, wieża i dwa piony. Dłoń szachoboksera trzyma dwie zdobyte czarne figury. Można rozpoznać tylko jedną, czarnego skoczka. Szachobokserzy, tak jak szachiści, uwielbiają trzymać w dłoni zdobyte figury.