Photo info photographers

ENGLISH

Three black and white pictures and text are displayed on three columns. Information in English and Polish concerning Warsaw photographers: Daniel Wiśniewski, Sebastian Sochanek and Marek M. Berezowski. All three photographers with beard, folded hands and dressed casually.

POLSKI

Trzy czarno-białe fotografie i tekst wyświetlone w trzech kolumnach. Informacje w języku angielskim i polskim dotyczące fotografów warszawskich: Daniela Wiśniewskiego, Sebastiana Sochanka i Marka M. Berezowskiego. Wszyscy trzej fotografowie mają brody, założone ręce i luźne ubranie.