Photo info expo


ENGLISH

Plain text on two main columns, English and Polish. Shorter version of the information regarding the photo exhibition “Chessboxing: From the French Comic Book to the Warsaw Gyms”, July 1-September 30, 2022, Galeria UW, Warsaw.

POLSKI

Prosty tekst w dwóch kolumnach, po angielsku i polsku. Skrócona wersja informacji o wystawie fotograficznej „Szachoboks: Od francuskich komiksów do warszawskich siłowni”, 1 lipca – 30 września 2022, Galeria UW, Warszawa.