Photo Wiśniewski 18

ENGLISH

Black and white picture. Two tables with chessboards and chairs surrounded by crossfit stations with weights for boxing fitness. At one table, two light-middleweight chessboxers playing chess. A third male fighter watches the game while shoulder stretching. At the other table, a female featherlight chessboxer, sitting relaxedly, enjoying her own game. Chess increases focusing attention on the target.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Dwa stoły z szachownicami i krzesłami otoczone stanowiskami do crossfitu i ciężarami do ćwiczenia bokserskiej siły. Przy stole dwóch szachobokserów wagi lekkopółśredniej gra w szachy. Trzeci zawodnik ogląda ich rozgrywkę rozciągając ramiona. Przy drugim stole szachobokserka wagi piórkowej, siedząc zrelaksowana, cieszy się swoją grą. Szachy zwiększają skupienie uwagi na celu.