Adriana Mica, PhD

Failure Lab, UW.

Photo Wiśniewski 18

ENGLISH

Black and white picture. Two tables with chessboards and chairs surrounded by crossfit stations with weights for boxing fitness. At one table, two light-middleweight chessboxers playing chess. A third male fighter watches the game while shoulder stretching. At the other table, a female featherlight chessboxer, sitting relaxedly, enjoying her own game. Chess increases focusing attention on the target.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Dwa stoły z szachownicami i krzesłami otoczone stanowiskami do crossfitu i ciężarami do ćwiczenia bokserskiej siły. Przy stole dwóch szachobokserów wagi lekkopółśredniej gra w szachy. Trzeci zawodnik ogląda ich rozgrywkę rozciągając ramiona. Przy drugim stole szachobokserka wagi piórkowej, siedząc zrelaksowana, cieszy się swoją grą. Szachy zwiększają skupienie uwagi na celu.