Photo Wiśniewski 19

ENGLISH

Black and white close up picture. The heads and hands of two male light-middleweight boxers, short-distance sparring. Gym atmosphere, strategic awareness. One of the boxers just lands a right uppercut, while his sparring partner keeps his guard high for head protection. This defense uses both hands and blocks visibility. But might turn out to be actively leading to amazing and speedy counter-punching.

POLSKI

Czarno-białe zbliżenie. Głowy i ręce dwóch bokserów wagi lekkopółśredniej, sparing w krótkim dystansie. Atmosfera sali treningowej, strategiczna uwaga. Jeden z bokserów właśnie trafia prawym podbródkowym, podczas gdy jego partner dla ochrony głowy trzyma wysoko gardę. Taka obrona wykorzystuje obie ręce i blokuje widoczność. Ale może okazać się wyjściem do niesamowitego i szybkiego kontruderzenia.