Photo Sochanek 3

ENGLISH

Black and white picture. Two light-middleweight boxers sparring, female and male. Post-industrial, concrete, wide space. The male boxer lands an implosive right cross. The punch thrown in a straight line effectively hits the female boxer. This is the so-called gender-blind fight. Not really allowed in official competitions, yet often encountered in gym regular sparring.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Sparuje dwoje bokserów wagi lekkopółśredniej, kobieta i mężczyzna. Postindustrialna, betonowa, szeroka przestrzeń. Bokser uderza wybuchowym prawym prostym. Cios poprowadzony po linii prostej skutecznie trafia w bokserkę. To jest tak zwana walka ślepa na płeć. W oficjalnych zawodach raczej niedopuszczana, ale często spotykana podczas sparingów w sali treningowej.