Photo Sochanek 6

ENGLISH

Black and white picture. Two light-middleweight boxers sparring, a female and a male. Post-industrial space, open area. The male boxer lands a cross – right hand power punch. The female boxer tries to counterpunch, but misses because the male boxer is slipping to the left. Slipping, ducking and countering punches are the main defensive techniques for any boxing weight category.

POLSKI

Czarno-biała fotografia. Sparuje dwoje bokserów wagi lekkopółśredniej, kobieta i mężczyzna. Postindustrialna przestrzeń, otwarty teren. Bokser trafia prawym prostym – silny cios prawą ręką. Bokserka próbuje kontratakować, ale pudłuje, ponieważ bokser wykonuje kiwkę w lewo. Kiwka, odchylenie i kontrciosy to główne techniki obronne dla każdej bokserskiej kategorii wagowej.