Photo Wiśniewski 6

ENGLISH

Black and white picture. Bridge-workout-concrete-graffiti milieu. Four male light-middleweight chessboxers play chess. Other two persons are doing their individual workout routines. Concentration, joyful effort, and self-awareness. It all recalls a modern version of Children’s Games by Bruegel (1560).

POLSKI

Czarno-biała fotografia. W otoczeniu most, beton, graffiti, trening. Czterech szachobokserów wagi lekkopółśredniej gra w szachy. Dwie inne osoby wykonują swoje indywidualne ćwiczenia. Koncentracja, radosny wysiłek i samoświadomość. Razem przypomina to współczesną wersję Zabaw dziecięcych Bruegla (1560).